Glòria Garcia Negredo

Gestora especialitzada en l'àmbit internacional

Projectes internacionals

ggarcian@fsjd.org

93 600 97 51

Oficines Fundació de Recerca Sant Joan de Déu - Edifici Docent 3ra Planta