Judit Hermoso Bosch

Investigador

Grup de recerca

Recerca en cirurgia

Projectes

Nom del projecte:
Ajut de recerca PSSJD - Estudi prospectiu i aleatoritzat sobre la utilitat d'un canvi de posició del tròcar umbilical en la incidència de la infecció de la ferida quirúrgica en la colecistectomia laparoscópica. Beneficiari: Judith Hermoso
Investigador/a principal
Judit Hermoso Bosch
Entitat/es finançadora/es:
Parc Sanitari de Sant Joan de Déu -Serveis de Salut Mental
Codi
AR201403
Data de inici-fi:
2014 - 2018
Més projectes