Oscar Izquierdo Corres

Jefe de Grupo Senior

Grup de recerca

Recerca en cirurgia

Projectes

Nom del projecte:
SOFTBONE; Título: Soft bone cement for better treatment of osteoporotic fractures - PGA nº 20519
Investigador/a principal
Oscar Izquierdo Corres
Entitat/es finançadora/es:
EIT Health e.V
Codi
PFE00062
Data de inici-fi:
2020 - 2021
Nom del projecte:
SGR 2017_Grup de Recerca i innovació en cirurgia
Investigador/a principal
Eduard Tornero Dacasa
Entitat/es finançadora/es:
Agaur - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Codi
2017 SGR 1372
Data de inici-fi:
2017 - 2021
Nom del projecte:
Ajut de recerca PSSJD - Efecte de la exoneurolisis dels nervis perifèrics sobre l'aparició d'úlceres en la polineuropatía diabètica. Beneficiari: Oscar Izquierdo
Investigador/a principal
Oscar Izquierdo Corres
Entitat/es finançadora/es:
Parc Sanitari de Sant Joan de Déu -Serveis de Salut Mental
Codi
AR201402
Data de inici-fi:
2014 - 2020
Més projectes