Oscar Izquierdo Corres

Jefe de Grupo Senior

Grup de recerca

Recerca en cirurgia

Projectes

Nom del projecte:
SOFTBONE; Título: Soft bone cement for better treatment of osteoporotic fractures - PGA nº 20519
Investigador/a principal
Oscar Izquierdo Corres
Entitat/es finançadora/es:
EIT Health e.V
Codi
PFE00062
Data de inici-fi:
2020 - 2022
Nom del projecte:
Ajut de recerca PSSJD - Efecte de la exoneurolisis dels nervis perifèrics sobre l'aparició d'úlceres en la polineuropatía diabètica. Beneficiari: Oscar Izquierdo
Investigador/a principal
Oscar Izquierdo Corres
Entitat/es finançadora/es:
Parc Sanitari de Sant Joan de Déu -Serveis de Salut Mental
Codi
AR201402
Data de inici-fi:
2014 - 2020
Més projectes