Rolando Anastasio Orbeal Saenz

Investigador

Grup de recerca

Recerca en cirurgia

Projectes

Nom del projecte:
SGR 2022-2024_Grups Clínics i Innovació
Investigador/a principal
Rosana Hernando Salvador
Entitat/es finançadora/es:
Agaur - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Codi
2021 SGR 01389
Data de inici-fi:
2022 - 2024
Nom del projecte:
Ajut de recerca PSSJD - Estudi aleatoritzat per avaluar la utilitat de implemetar l'extracció amb bossa de la bufeta biliar en la profilaxi de la infecció de la ferida quirúrgica a la colecistectomia laparoscòpica. Beneficiari: Jaime Jimeno
Investigador/a principal
Jaime Jimeno Fraile
Entitat/es finançadora/es:
Parc Sanitari de Sant Joan de Déu -Serveis de Salut Mental
Codi
AR201005_Jaime Jimeno
Data de inici-fi:
2011 - 2016
Més projectes