Elisabeth Arellano Marcuello

Investigador

Projectes

Nom del projecte:
Influència d'un programa d'Activitat Física en la millora de la qualitat de vida en pacients amb SAHS i obesitat.
Investigador/a principal
Elisabeth Arellano Marcuello
Entitat/es finançadora/es:
Parc Sanitari de Sant Joan de Déu -Serveis de Salut Mental
Codi
AR201604
Data de inici-fi:
2017 - 2019
Més projectes