Anna Capellà Llovera

Investigador

Projectes

Nom del projecte:
Desarrollo de una base de datos nacional de bacteriemias y app e-health, automatizada y multiplataforma, para mejorar la prescripción antimicrobiana al adecuarla al ecosistema microbiano regional
Investigador/a principal
Vicens Ferrer Diaz de Brito Fernandez
Entitat/es finançadora/es:
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu - FSJD
Codi
PI20/00176
Data de inici-fi:
2021 - 2023
Nom del projecte:
Desarrollo de una aplicación informática adecuada al ecosistema microbiano de cada centro hospitalario para mejorar la prescripción antibiótica
Investigador/a principal
Vicens Ferrer Diaz de Brito Fernandez
Entitat/es finançadora/es:
Parc Sanitari de Sant Joan de Déu -Serveis de Salut Mental
Codi
AR201504
Data de inici-fi:
2015 - 2021
Nom del projecte:
Impacte de la potenciació de mesures bàsiques d'higiene sobre microorganismes multirresistents en centres de llarga estància i residències privades.
Investigador/a principal
Vicens Ferrer Diaz de Brito Fernandez
Entitat/es finançadora/es:
Mutuam Conviure
Codi
PCP00120
Data de inici-fi:
2014 - 2016
Més projectes