Montserrat Escute Amat

Investigador

Grup de recerca

Seguretat del Pacient