Vanessa Andrés Romero

Jefa del Área de Personas (RRHH)

vandres@fsjd.org

93 600 97 51

Oficines Fundació de Recerca Sant Joan de Déu - Edifici Docent 3ra Planta