Jordi Comajuncosas Camp

Investigador

Grupo de investigación

Investigación en cirugía

Proyectos

Nombre del proyecto:
Ajut de recerca PSSJD - Estudi aleatoritzat per avaluar la utilitat de implemetar l'extracció amb bossa de la bufeta biliar en la profilaxi de la infecció de la ferida quirúrgica a la colecistectomia laparoscòpica. Beneficiari: Jaime Jimeno
Investigador/a principal
Jaime Jimeno Fraile
Entidad/es financiadora/as:
Parc Sanitari de Sant Joan de Déu -Serveis de Salut Mental
Código
AR201005_Jaime Jimeno
Fecha de inicio-fin:
2011 - 2016
Más proyectos