Elisabeth Arellano Marcuello

Investigador

Proyectos

Nombre del proyecto:
Influència d'un programa d'Activitat Física en la millora de la qualitat de vida en pacients amb SAHS i obesitat.
Investigador/a principal
Elisabeth Arellano Marcuello
Entidad/es financiadora/as:
Parc Sanitari de Sant Joan de Déu -Serveis de Salut Mental
Código
AR201604
Fecha de inicio-fin:
2017 - 2019
Más proyectos