Innovación / Proyectos

Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental

Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental · CRETSAM

El objetivo del proyecto es la reforma completa y total de las plantas 1ª y 2ª del Edifici Pujades, en el entorno hospitalario del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi de Llobregat), donde los grupos de investigación en salud mental desarrollan su actividad. Este centro pretende mejorar el conocimiento sobre los problemas de salud mental, las causas, el diagnóstico, el tratamiento, el impacto social, y trasladar estos avances en el conocimiento a mejoras en la prevención y abordaje, para mejorar la salud y la calidad de vida de la población.

  • Importe concedido: 1.967.807 € (subvención 50%)
  • Código oficial: IU16-016625
  • Investigador principal: Dr. Josep Maria Haro Abad

Sobre la Convocatòria de Projectes "SINGULARS"

La Convocatòria de Projectes "SINGULARS" del 2019 té com a objectiu principal finançar la realització de projectes singulars institucionals que possibilitin la generació de recerca d'excel·lència, l'atracció del talent i el desenvolupament d'activitats de transferència de coneixement i valorització, mitjançant la construcció, l'adquisició, l'habilitació o l'ampliació substancial d'edificacions per a infraestructures d'R+D.

Aquests projectes promouen en especial l'activitat científica relacionada amb alguna de les tecnologies facilitadores transversals recollides en l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT). En total es van seleccionar 20 iniciatives.