Seminari: “Tractament del retinoblastoma amb adenovirus oncolítics selectius”

Auditori Dr. J. Plaza

"El retinoblastoma és un tumor sòlid intraocular que afecta la retina en desenvolupament. Recentment el tractament del retinoblastoma ha estat notablement millorat mitjançant l'alliberació local de quimioteràpia a través de les noves vies d'administració intraarterial i intravítria. No obstant això, en els tumors avançats el diagnòstic, o en aquells que progressen cap a un fenotip quimioresistent, és necessària l'enucleació de l'ull per prevenir la disseminació mortal de la malaltia. En l'Hospital Sant Joan de Déu hem desenvolupat models preclínics de retinoblastoma poder estudiar en vitro i in vivo l'activitat antineoplàsica del virus oncolític VCN01 dirigit contra la via molecular RB1"

Vols compartir aquesta notícia?