La Fundació

La Fundació Privada per a la Recerca i Docència Sant Joan de Déu té com objectiu contribuir a la millora de la salut i el benestar de les persones, fomentant, donant suport i coordinant la recerca que es realitza en els centres de Sant Joan de Déu d'acord amb els seus valors: Hospitalitat, Respecte, Qualitat, Responsabilitat i Espiritualitat.Missió, visió i objectius

L'objectiu de la Fundació és treballar conjuntament amb els hospitals i centres de Sant Joan de Déu per ampliar el coneixement científic i millorar l'atenció sanitària a les persones que pateixen problemes de salut. Així mateix, vol que això es faci de manera integrada dins l'àmbit de l'assistència, tenint molt en compte les persones malaltes i els seus familiars. Entén les investigacions com un procés participatiu i interdisciplinari, on la interacció entre els professionals i la societat genera iniciatives enriquidores que proporcionen una resposta adient a les necessitats de les persones.

La tasca de la Fundació s'emmarca dins l'activitat de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, que, partint del concepte d'hospitalitat i amb un caràcter universal, procura acollir, atendre i ajudar les persones, especialment les més vulnerables o amb problemes d'integració social o de salut. La recerca de Sant Joan de Déu abasta diferents àrees de coneixement, fonamentalment en els camps de la salut maternoinfantil i la salut mental, tot i que també hi ha grups que investiguen altres branques, entre les quals destaquen la recerca sobre poblacions socialment vulnerables.


Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. Província d'Espanya

La Fundació de Recerca Sant Joan de Déu forma part de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu · Província d'Espanya, una Organització No Lucrativa internacional que cuida l'acollida, la promoció de la salut i l'acompanyament dels més vulnerables.

L’Ordre Hospitalari Sant Joan de Déu té el seu origen al segle XVI, i actualment és present en més de 50 països d'arreu del món. Està formada per 1.230 germans, més de 40.000 col·laboradors entre professionals i voluntaris, i més de 300.000 benefactors. La Província d’Aragó – Sant Rafael, una de les tres en què es divideix l'estat espanyol, està integrada per més de 5.000 professionals, 1.052 voluntaris i 81 germans, a més d'una xarxa de donants.

Sota el concepte d'Hospitalitat, es cuida l'acollida, la promoció de la salut, l'acompanyament i el compromís en les realitats més vulnerables de la nostra societat des d'un concepte ampli d'universalitat i afavorint la professionalitat. El treball que l'Ordre realitza a la Província és visible a través de centres assistencials, hospitals, centres de salut, serveis socials i comunitats de religiosos. Es tracta de centres plurals amb un compromís social compartit en molts casos amb altres institucions de caràcter públic, eclesial o privades amb les que hi ha una afinitat en la motivació i una visió compartida.