IV Jornada Comitè d'Ètica Assistencial

Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi)

Es diu que vivim en la "societat de la informació", però si reflexionem una mica, descobrirem que es tracta més aviat d'una "societat de dades, moltes dades". Aquestes, aïllades no són informació. En el camp de la salut necessiten ser interpretades per que puguin resultar útils.

Els professionals i les institucions sanitàries identifiquem bàsicament tres "productes" de la nostra tasca: diagnòstics, cures i tractaments. Això és innegable, però el que fem gairebé tots cada dia és comunicar amb les persones que atenem. Ho podrem fer bé o malament, però inevitablement comunicarem.

Vols compartir aquesta notícia?