Seminari: “Impacte d'una intervenció multifactorial per reduir la infecció nosocomial a la UCIP. Utilitat d'un registre multicèntric de infecció nosocomial.”

Auditori Dr. J. Plaza

  • Ponent:  Dra. Elisabeth Esteban, Pediatre UCIP, Cap de Base SEM pediàtric. Hospital Sant Joan de Déu.

Resum: Entenem per infecció nosocomial com aquella que pateix el pacient durant la seva hospitalització i que no estava present al moment del seu ingrés. La infecció nosocomial és un esdeveniment advers freqüent que incrementa la morbimortalitat dels pacients. Els registres d'episodis de infecció nosocomial són imprescindibles pel seu control. Presentem els resultats d'una intervenció multifactorial per reduir les infeccions nosocomials a la UCIP i els resultats d'un registre multicèntric espanyol de infecció nosocomial a UCIPs.

Vols compartir aquesta notícia?