Seminari: "Infart arterial cerebral. Aplicació diagnòstica i pronòstica de la caracterització de l'infart arterial cerebral utilitzant neuroimatge multimodal i mapeig lesió-conducta mitjançant voxel-based lesion-symtom mapping."

Auditori Dr. J. Plaza

Ponents

  • Dr. Alfredo García-Alix. Serviei de Neonatologia. HSJD
  • Dr. Christian Stephan-Otto. Parc Sanitari Sant Joan de Déu FSJD – UB – CIBERSAM

Resum

L'ictus isquèmic neonatal (IACN) és un accident cerebrovascular embólic que ocorre amb relativa freqüència en el nounat a termini. La seva incidència és d'1 cas per cada 2.300 a 5.882 nounats vius, la qual cosa es tradueix en una taxa d'entre 10 i 17 cops més alta que la referida a qualsevol altra edat pediàtrica i similar a la de l'adult jove. Els ponents presentaran els resultats més rellevants de la seva investigació prèvia en aquesta àrea i el disseny del nou estudi que estan iniciant. Aquest persegueix crear un atles digital de la distribució anatòmica del IACN, que assigni una probabilitat de lesió per a cada regió cerebral i establir una correlació de les diferents lesions cortico-subcorticals amb possibles alteració del funcionament cognitiu (dèficits de llenguatge o processament visual-espacial, retard cognitiu) o hemiplegia mitjançant el desenvolupament de mapes "voxel-based lesion-symptom mapping" basats en RM multimodal.

Vols compartir aquesta notícia?