Seminari: "Biologia de Sistemes aplicada a la recerca biomèdica: des de la preclínica a la clínica"

Auditori Dr. J. Plaza

  • Pontent: Dra. Teresa Sardón, Anaxomics Biotech, S.L.

Resum:

La biologia de sistemes és l'estudi dels sistemes biològics (com una cèl·lula o un ésser humà) considerant que estan formats per elements (gens, proteïnes, ARN, metabòlits...) que interaccionen de manera complexa. Es contraposa a l'enfocament reduccionista tradicional de la patofisologia, que s'ha demostrat insuficient per entendre i tractar amb èxit moltes malalties.

Anaxomics implanta la biologia de sistemes mitjançant la seva tecnologia TPMS, un enfocament descendent (top-down) que modela molecularment la patofisiologia humana in silico, integrant la informació existent sobre el interactoma funcional amb noves dades experimentals, amb especial interès en la translació clínica dels resultats.

En aquest seminari es presentaran diferents casos en què aquesta tecnologia ha permès avenços significatius en la recerca pública i provada, en els camps del descobriment de biomarcadors, el reposicionament de fàrmacs, la identificació de dianes terapèutiques, i la descripció de mecanismes moleculars terapèutics i patofisiològics.

Vols compartir aquesta notícia?