Seminari IRSJD: "Cicacalcet inhibeix el creixement tumoral i augmenta l'expressió dels antígens CTA en un model de neuroblastoma"

Auditori Dr. J. Plaza

  • Ponent: Carlos Rodriguez Hernandez, investigador postdoctoral – Fundació Sant Joan de Déu

Resum

El grup "Noves dianes terapèutiques en Neuroblastoma" fa anys que estudia la importància del receptor sensor de calci (CaSR) en aquest tumor del desenvolupament. Recentment hem descrit que la modulació de CaSR mitjançant el seu activador al·lostèric cinacalcet (d'ús clínic aprovat per altres aplicacions) és capaç d'inhibir el creixement tumoral en diferents models cel·lulars i animals de la malaltia. In vitro, el fàrmac fou capaç d'induir la mort associada a estrès de reticle i diferenciació en les cèl·lules supervivents. In vivo, aquest efecte es traduí en un menor creixement de tumors xenotransplantats en ratolins, de manera significativa en aquells MYCN-amplificats. Una anàlisi de microarrays revelà l'augment en l'expressió de diferents antígens càncer/tésticle (CTAs) en els tumors MYCN-apliats tractats amb cinacalcet. Aquest augment en els CTA pot convertir-se en un bon marcador de resposta al tractament amb cinacalcet, i la seva inmunogenicitat obre la porta a noves oportunitats terapèutiques.

logo_IRSJD

Vols compartir aquesta notícia?