Sessió informativa: "Nova convocatòria de finançament: PERIS 2016”

Auditori Dr. J. Plaza - Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues)

Nova convocatòria de finançament: PERIS 2016

 • Accions instrumentals de la convocatòria
 • Procés de sol·licitud
 • Procés d'avaluació
 • Tramitació electrònica
 • Procés de justificació dels ajuts
 • Precs i preguntes

Ponents

 • Sr. Antoni Andreu, director general de Recerca i Innovació en Salut.
 • Sr. Jaume Reventós, responsable de l'Àrea d'Operacions i Relacions Institucionals de la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut.
 • Sra. Teresa Borsot, Cap de Servei de Contractació i Subvencions  de la Subdirecció de Recursos Econòmics i Contractació
 • Sr. Eduard Fernández, analista d'organització de la subdirecció General d'Organització i Serveis
 • Sra. Paula Adam , agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)
 • Sra. Núria Radó, agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Resum

El PERIS incrementarà la qualitat de la recerca que es fa en l'àmbit de la salut per garantir l'excel·lència del sistema de català de salut i intensificarà l'aplicació pràctica als processos assistencials de tot el coneixement generat pels investigadors. Potenciarà la formació i l'ocupabilitat dels científics en el sistema de salut i enfortirà les capacitats científiques dels professionals sanitaris. Addicionalment, impulsarà el paper del sistema de salut com a agent d'innovació i crearà mecanismes per accelerar la transferència de coneixement al sector productiu i també fomentarà la divulgació científica i el coneixement crític dels avenços científics en l'àmbit de la salut.

 

Es prega confirmar assistència a jlaragnou@fsjd.org

Vols compartir aquesta notícia?