Seminari IRSJD: "Evolució de la infecció nosocomial en les Unitats d'Intensius Pediàtrics: estudi ENVIN-HELICS"

Auditori Dr. J. Plaza

  • Dra. Georgina Armero, adjunta UCI Pediàtrica Hospital Sant Joan de Déu

Resum:

La infecció nosocomial és un problema freqüent en les Unitats d'Intensius en general i també en les pediàtriques, i suposa un increment de la morbi-mortalitat dels pacients, així com un augment important dels costos sanitaris. El registre ENVIN-HELICS s'inicià fa 20 anys, amb l'intent de conèixer l'epidemiologia de la infecció nosocomial en les UCIP i és un registre en  xarxa amb hospitals de la Unió Europea. El registre paral·lel de pacients pediàtrics s'inicià fa 4 anys. L'anàlisi de les dades ha permès establir l'evolució d'aquestes infeccions respecte a la prevalença, els factors de risc i resistència bacteriana i està resultant molt útil per dirigir els esforços als punts dèbils de l'abordatge d'aquestes infeccions. Presentarem les taxes d'infecció en pediatria i com han evolucionat, així com un resum dels gèrmens més comunament implicats.

logo_IRSJD

Vols compartir aquesta notícia?