Seminari IRSJD: “Eix receptor d’insulina i adenosis endotelials en diabetis mellitus gestacional”

Auditori Dr. J. Plaza (Hospital Sant Joan de Déu - Barcelona)

  • Ponent: Prof. Luis Sobrevia, Professor titular en Medicina Molecular. Pontificia Universidad Católica de Chile

Resum

La insulina i l’adenosina causen vasodilatació per activació dels receptors de membrana plasmàtica en l’endoteli vascular. L’adenosina activa almenys quatre subtipus de receptors d’adenosina, dels quals l’activació d’A2AAR i A2BAR condueixen a un augment del nivell de cAMP, la generació d’òxid nítric i la relaxació de les cèl·lules musculars llises vasculars. La insulina causa vasodilatació NO-dependent que requereix l’activació d’A2AAR en embarassos normals, però A1AR en la diabetis mellitus gestacional. L’efecte de la insulina és mediat per l’activació dels receptors d’insulina A (IR-A) i B (IR-B), on IR-A juga un paper important en la macrovasculatura en comparació amb IR-B com a principal modulador de la microvasculatura foetoplacentària humana. Si la modulació de l’adenosina de l’efecte biològic de la insulina és un fenomen que depèn de la co-localització dels receptors d’adenosina i dels receptors d’insulina, i els transportadors de membrana plasmàtica d’adenosina, que regulin la disponibilitat extracel·lular d’adenosina, encara no està clar. Es discutiran les troballes que aborden la possible implicació dels receptors d’adenosina per a modular l’efecte de la insulina a través de receptors d’insulina com èmfasis en la vasculatura foetoplacentària humana en diabetis mellitus gestacional.

logo_IRSJD

Vols compartir aquesta notícia?