Seminari "La microscòpia com a eina de recerca i innovació en el diagnòstic"

Auditori Dr. J. Plaza

  • Ponent: Mónica Roldan Molina, Investigadora en Medicina Genètica i Molecular i Responsable de la Unitat de Microscòpia Confocal ubicada en el Servei d'Anatomia Patològica HSJD.

Resum

La microscòpia confocal és una eina d'àmplia utilització en la recerca biomèdica i les seves diferents aplicacions inclouen des de la anàlisis estructural fins al molecular. Gràcies a aquestes tecnologia s'han pogut resoldre problemes biològics difícilment abordables com l'anàlisi de la informació espacial i volumètrica de les mostres, la utilització de múltiples sondes en la mateixa mostra per a la realització d'assaigs quantitatius, estudis in vivo en cultius cel·lulars i tissulars, així como la recerca de la interacció entre les proteïnes i la  seva dinàmica. Per últim, les tecnologies més avançades de superresolució permetran realitzar estudis a resolucions comparables a la microscòpia electrònica, coneixent la seva funcionalitat in vivo. Encara que fins al moment, la majoria d'aplicacions estan orientades a la recerca, en un futur més pròxim aquestes tècnica d'última generació enfortirà els vincles entre la mateixa i el diagnòstic clinicopatològic.

Vols compartir aquesta notícia?