Seminari IRSJD: "Estudi de les malalties utilitzant eines avançades en biomedicina de sistemes: derivació de mapes multi-nivell."

Auditori Dr. J. Plaza - Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat)

  • Ponent: Dra. Susana Kalko. Professora associada Universitat de Barcelona (Facultat de Medicina). Consultora bioinformàtica.

Resum

La idea fonamental és oferir descripcions molt refinades de les malalties a diferents nivells, basades en el coneixement més actualitzat dels investigadors especialistes en cada malaltia, la bibliografia fonamental, les últimes revisions, i l'ús d'eines i plataformes bioinformàtiques gratuïtes i ja desenvolupades, per a aprofundir en el coneixement de les malalties, les possibles diferencies o elements comuns entre les mateixes, presència de comorbilitats, poder reutilitzar fàrmacs ("drug repurposing"), millorar el diagnòstic, el pronòstic, etc., combinant-lo amb dades clíniques o "òmiques" dels laboratoris. Per exemple, actualment, un dels nivells de descripció més importants és el conjunt de vies (pathways) descrites prèviament implicades en cada malaltia, però veiem necessària una redefinició de vies, en estat saludable i vies en estat patològic. S'ha proposat anteriorment que la majoria de les malalties han de considerar-se com l'expressió d'un continu de complexes mecanismes patogènics que impliquen varies molècules, cèl·lules i teixits. En conseqüència, la recerca de la patobiologia de les malalties ha de considerar-se des d'una perspectiva holística i multidimensional, com la que ofereix la Biomedicina de Sistemes. El Projecte de Mapes de Malalties és un esforç comunitari a gran escala iniciat per diferents centres europeus que resulta molt apropiada per a contenir propostes d'aquesta naturalesa. Els mapes de malalties més importants publicats al present són els de Parkinson, Càncer, Influenza i Alzheimer.

logo_IRSJD

Vols compartir aquesta notícia?