Seminari IRSJD: "Nous mecanismes de resistència a la insulina en el múscul esquelètic"

Auditori Dr. J. Plaza (Hospital Sant Joan de Déu Barcelona)

Resum

El múscul esquelètic és responsable de més del 80% de la capacitació de la glucosa induïda per insulina. Per tant, una disminució de la sensibilitat a la insulina en aquest òrgan es considera crítica per al desenvolupament de la diabetis tipus 2.

Tot i que els mecanismes moleculars de la resistència a la insulina no siguin del tot coneguts, diferents estudis indiquen que l’estrès del reticle pot contribuir al desenvolupament de la resistència a la insulina a través d’un procés inflamatori crònic.

En el present estudi s’avalua el paper de les VLDL i de la apolipoproteïna Apo CIII en el desenvolupament d’estrès del reticle, inflamació i resistència a la insulina en muscle esquelètic. Els nostres resultats indiquen clarament que la Apo CIII pot induir estrès del reticle, inflamació i contribuir al desenvolupament de resistència a la insulina en cèl·lules musculars esquelètiques a través de l’activació de la via de la quinasa ERK1/2.

D’altra banda, està descrit que els pacients diabètics presenten un major risc de desenvolupar Alzheimer en la vellesa. BACE1 és un enzim implicat en la formació de plaques amiloides en la malaltia de l’Alzheimer i estudis recents suggereixen que podria estar implicat en el metabolisme de la glucosa a nivell perifèric. En aquest treball s’avalua el paper de BACE1 i del producte de la seva activitat enzimàtica, el pèptid soluble sAPPβ, en el desenvolupament d’inflamació i resistència a la insulina en el múscul esquelètic. Els resultats obtinguts indiquen que BACE1 i sAPPβ provoquen disfunció mitocondrial i atenuen la via de senyalització de la insulina, possiblement a través de la disminució de PGC1 α.

Vols compartir aquesta notícia?