II Congrés de Biologia de l'SCB "Organ crosstalk in the control of metabolism"

Societat Catalana de Biologia. Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47, Barcelona

  • Amb la participació com a ponent del Dr. Josep Jiménez-Chillarón (IRSJD) amb la conferència "Epigenome-wide association study in childhood obesity"

poster SCBSenyalització Cel·lular i Metabolisme

El manteniment de l'homeòstasi energètica requereix la comunicació constant entre molts òrgans. Una mala comunicació pot portar a desordres metabòlics com la diabetis i l'obesitat. En aquest congrés parlarem de com el sistema immunitari, l'endoteli, l'ós, el sistema reproductor i el pàncrees es coordinen entre ells per tal de mantenir el control metabòlic global.

Més informació

 

Jornada cofinançada per l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu

IRSJD

Vols compartir aquesta notícia?