Seminari IRSJD: Tractament del retard de creixement intrauterí precoç amb heparina de baix pes molecular.

Auditori Dr. J. Plaza – Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

  • Ponent: Dra. Edurne Mazarico Gallego, metgessa adjunta del servei d'obstetricia i ginecologia Hospital Sant Joan de Déu i investigadora de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu.

Resum

La incidència del creixement intrauterí restringit (CIR) s'estima al voltant del 3% dels embarassos, i s'associa amb el 30% de tota la mortalitat perinatal i la morbilitat severa amb conseqüències adverses per al desenvolupament neurològic i cardiovascular. El CIR precoç representa el 20-30% de tots els casos i està altament associat a insuficiència placentària greu. L'evidencia existent suggereix que l'heparina de baix pes molecular (HBPM) té efectes més enllà de la seva acció antitrombótica, millorant l'estructura del microvas placentari i de la funció placentària en dones embarassades amb complicacions obstètriques vasculars al normalitzar els nivells de proteïnes pro-angiogéniques i antiapoptotiques, citoquines i factors inflamatoris. L'objectiu del nostre estudi es demostrar l'efectivitat de l'heparina de baix pes molecular per a perllongar la gestació en embarassos amb CIR precoç. Es tracta d'un assaig clínic aleatoritzat multicèntric, triple cec i de braços paral·lels. Els embarassos únics amb diagnòstic de CIR precoç (20 a 32 setmanes en el moment del diagnòstic) (segons els criteris de Delphi) s'assignaran a l'atzar a tractament subcutani (sc) amb bemiparina 3.500 UI/ 0.2 ml/ dia o placebo des de la inclusió en el moment del diagnòstic fins el moment del part. Els anàlisis es basaran amb els grups assignats originalment (intenció de tractar). L'objectiu principal s'analitzarà comparant l'edat gestacional i la prolongació de l'embaràs (dies) en cada grup amb les proves de t de Student per a mostres independents i comparant les corbes de supervivència de Kaplan-Maier (des de la inclusió fins al part, proba de log-rank). Un model de regressió lineal per a l'edat gestacional al néixer considerarà les següents covariables: edat gestacional en la inclusió (continua) i preeclàmpsia (binaria).

logo irsjd

Vols compartir aquesta notícia?