Seminari IRSJD: Paper dels transportadors en la malaltia

Auditori Dr. J. Plaza – Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

  • Ponent: Dra. Sandra Pérez Torras. Investigadora CIBER-EHD. Professora associada Universitat de Barcelona. Institut de Recerca Sant Joan de Déu.

Resum

Els transportadors de membrana tenen un paper clau com a sentinelles per permetre l'entrada i la sortida a la cèl·lula de molècules com sucres, aminoàcids, nucleòsids, vitamines, minerals, electròlits i fàrmacs. La seva funció, així com l'alteració d'aquesta, condiciona diverses patologies humanes i l'assequibilitat de fàrmacs emprats per tractar-les. En aquest seminari es parlarà de l'impacte de les alteracions dels transportadors com a conjunt, el que es coneix com a transportoma, en la patofisiologia humana i en concret en malaltia de Crohn. També, s'abordarà el paper dels transportadors de nucleòsids en malalties com el càncer i l'impacte de la seva expressió i alteració en resposta al tractament oncològic.

logo irsjd

Vols compartir aquesta notícia?