Seminari IRSJD: Viroteràpia del càncer: the paradigms they are a-changing

Auditori Dr. J. Plaza – Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

  • Ponent: Professor Juan Fueyo-Margareto, Department of Neuro-Oncology and Neurosurgery, M.D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas.

Resum

Els virus oncolítics adquireixen auge en el tractament del càncer arrel de que es demostres la incapacitats dels vectors convencionals per infectar suficient nombre de cèl·lules d'un tumor per a produir un efecte terapeutic. La hipòtesis central dels virus oncolítics que tenen capacitat de replicació en el tumor proposa que quan una massa tumoral és infectada per un d'aquests virus es produirà una multiplicació vírica dins del tumor que resultarà en la mort per lisis de la majoria de les cèl·lules neoplàsiques (oncolisis). Aquesta hipòtesis fou examinada i demostrada en models animals. Un cop els virus oncolítics arriben als estudis clínics en humans, es comprovà que succeïen fenòmens molt rellevants que no havien estat predits per la hipòtesis original. Un d'aquests fenòmens és la resposta immune contra el tumor que s'observa després de l'inici de la oncolisis. Aquesta resposta immune disparada per la infecció viral suposa a recalificació dels virus com un apartat especial de les immunoteràpies. L'acceptació d'aquest nou aspecte de la viroteràpia suposa un canvi de paradigma en el camp dels virus utilitzats per a tractar el càncer i generar noves prediccions i implicacions tant pel disseny com per la planificació d'estudis clínics amb altres immunoteràpies. Aquests son alguns dels conceptes que discutiré durant la xerrada basant-me en estudis preclínics del meu laboratori, estudis clínics realitzats amb un virus generat al meu laboratori anomenat Delta-24, i la literatura més rellevant sobre viroteràpia i viruimmunoteràpia del càncer amb un èmfasis especial als tumors cerebrals.

logo irjsd

Vols compartir aquesta notícia?