#SeminarIRSJD · Detecció de disfuncionalitats del sistema nerviós central en nounats mitjançant marcadors neurofisiològics: la resposta de seguiment de freqüència (RSF)

Online

15:30h

La incidència de trastorns del llenguatge i la parla en l'àmbit escolar es troba entre el 2 i el 7%, sent l'alteració més prevalent en infants de 3 a 5 anys i la segona en estudiants de 6 a 21 anys. Aquests trastorns, que tenen un important component genètic, reclamen la necessitat de trobar instruments innovadors que permetin detectar alteracions de les capacitats lingüístiques durant els primers anys, mesos o inclús dies de vida que possibilitin l'establiment d'intervencions primerenques. El propòsit d'aquesta xerrada és presentar una línia de recerca desenvolupada a l'IRSJD per caracteritzar un potencial evocat auditiu que reflecteix la resposta neurofisiològica de la via auditiva, des del tronc encefàlic fins a l'escorça cerebral, als sons específics de la parla. Es tracta de l'anomenada resposta de seguiment de freqüència (RSF), la qual reprodueix les característiques temporals i espectrals de l'estímul complex que la provoca, permetent així examinar la precisió de la codificació neuronal dels sons de la parla al llarg del sistema auditiu. Mentre que estudis recents han descrit alteracions en la RSF d'infants amb dèficits en la consciència fonològica, dislèxia o autisme, el nostre objectiu és determinar si podem detectar dèficits en habilitats lingüístiques els primers dies de vida. Per investigar-ho, es va registrar la RSF en nounats nascuts amb un creixement fetal restringit, població clínica a la qual s'ha associat amb resultats neurocognitius desfavorables sent el llenguatge una de les principals àrees afectades, així com en una mostra amb pes excessiu per l'edat gestacional. Igualment, per explorar els efectes dels canvis maduratius de la via auditiva en la codificació de les diferents característiques acústiques essencials per a l'adquisició del llenguatge, s'ha dut a terme un estudi longitudinal de la RSF fins als sis mesos de la vida.

Seminari exclusiu per personal de la institució. Si desitges obtenir l'enllaç de connexió contacta amb comunicaciofsjd(ELIMINAR)@fsjd.org

Vols compartir aquesta notícia?