#SeminarIRSJD · Emotional dysregulation, psychiatric disordera and trauma adolescents

Online

15:30h

Seminari exclusiu per personal de la institució. Si desitges obtenir l'enllaç de connexió contacta amb frecerca.comunicacio(ELIMINAR)@sjd.es

Resum

L'agressió sexual és una experiència traumàtica greu, particularment prevalent a l'etapa adolescent. Les reaccions traumàtiques poden ser molt àmplies i variar al llarg del temps. La majoria d'investigacions en aquest camp són retrospectius, en adults i molt de temps després que passi l'esdeveniment traumàtic. Hi ha poques dades longitudinals sobre les conseqüències a curt i mitjà termini de l'agressió sexual en joves, i se centren només en els trastorns més freqüents.

Aquest estudi segueix prospectivament una cohort d'adolescents que acudeixen a les clíniques londinenques que atenen víctimes d'agressió sexual. Als 4 mesos del trauma, un 48% presentava TEPT (Tr. per Estrès Post-Traumàtic), un 45% Tr. Depressius, un 68% Tr. d'Ansietat, un 24% Tr. de Conducta, Un 7% Tr. Obsessiu Compulsiu, un 4% Tr. Conducta alimentària. Fins a un 80% de les víctimes presentaven algun tipus de trastorn psiquiàtric, i més de la meitat diversos trastorns comòrbids.

Actualment, es debat l'existència del TEPT Complex, caracteritzat per dificultats a l'autoregulació (disregulació emocional, cognicions negatives, problemes interpersonals) afegits al TEPT. Se sol produir en persones que han viscut esdeveniments traumàtics de manera repetida, habitualment relacionats amb la victimització interpersonal (ex. trauma sexual). Hi ha molts factors que condicionen la revictimització sexual, sent la presència de símptomes de disregulació emocional un dels principals.

El nostre estudi determina que fins a un 88% dels adolescents presenten símptomes de disregulació emocional després d'un trauma sexual, i la prevalença de TEPT és complexa de fins a un 40%. La disregulació emocional prediu de manera independent el mal funcionament d'aquests adolescents i les experiències de revictimització en els 4 mesos després de patir una agressió sexual.

Els símptomes de TEPT Complex, i en particular de disregulació emocional, són rellevants a nivell clínic. Han de ser valorats pels professionals que atenen víctimes d'agressió sexual i s'han de tenir en compte als plans de tractament i a les estratègies preventives de revictimització.

Vols compartir aquesta notícia?