#MondaYmaging: seminari d'imatge mèdica | Valoració de la reabsorció òssia fisiològica de l'empelt alveolar òssia secundari mitjançant TAC de baixa dosi en pacients amb fissura labiopalatina unilateral

Online

15h

Ponents:

Marta Gómez Chiari i Martí Engli Rueda, investigadors d'IRSJD

Resum

La fissura labiopalatina és la malformació craniofacial congènita més freqüent (1:700 RN), i s'acompanya d'altres deformitats congènites com anomalies dentals, hipoplàsies facials i alteracions funcionals, fent el tractament complex i multitemporal. Part fonamental del tractament és l'empelt alveolar per a la reconstrucció del defecte maxil·lar, proporcionar una continuïtat a l'arcada i donar suport al nas.

Gràcies a la introducció de la planificació 3D, s'ha reduït de manera substancial el temps de quiròfan, i ens ha permès optimitzar el càlcul de la quantitat d'os de la cresta il·liaca a extreure, permetent cirurgies menys invasives i amb una evolució postoperatòria més ràpida . L'avaluació postquirúrgica als 4-6 mesos ens parla de l'èxit de l'osteointegració i de la pèrdua fisiològica de l'empelt.​

Actualment estem treballant en un projecte sobre el càlcul de la pèrdua fisiològica de l'empelt alveolar secundari, analitzant la tendència de la reabsorció de l'òssia de l'empelt en condicions normals, per calcular el percentatge de la pèrdua fisiològica esperada, així com el gradient direccional; aquests factors probablement influeixen a l'hora de la planificació prequirúrgica, i que actualment no estan valorats mitjançant mètodes 3D, per determinar el tipus d'empelt, la ubicació i el percentatge de sobrecorrecció necessari.

Idioma de la sessió: Castellà.

Recordem que els seminaris no s'enregistren i que, per tant, no hi ha possibilitat de tornar-los a visualitzar.

Inscripcions

* Els camps són obligatoris

En aquest correu electrònic rebrà l’enllaç d’accés al seminari // En este correo electrónico recibirá el enlace de acceso al seminario.

Vols compartir aquesta notícia?