#NeuroConCiencia| Models per entendre els trastorns del neurodesenvolupament en el Síndrome de Lamb-Shaffer

Online

08:00h

Resum

El Síndrome de Lamb-Shaffer (LSS) és una malaltia genètica rara del desenvolupament causada per mutacions puntuals i deleció en el gen SOX5. Moltes de les alteracions en pacients amb LSS tenen una base neurològica, incloent discapacitat intel·lectual, pèrdua de memòria, dificultats d'aprenentatge i alteracions del comportament social dins del trastorn de l'espectre autista. SOX5 codifica per un factor de transcripció amb funcions importants en el sistema nerviós de vertebrats (Martínez-Morales et al., 2010; Quiroga et al., 2015). En un treball recent, hem demostrat que Sox5 promou la neurogènesi adulta del girus dentat (GD) de l'hipocamp de ratolí (Li et al., 2022). Aquesta regió de l'hipocamp és essencial en els processos de memòria i aprenentatge. Utilitzant models de ratolí condicionals i induïbles per a Sox5, estem analitzant la funció de Sox5 en el desenvolupament de la regió de CA2 de l'hipocamp (implicada en la memòria social) i del GD (memòria espacial). Aquest tipus d'aproximacions en ratolins transgènics ens permetrà comprendre les bases neuropatològiques del LSS i utilitzar aquests models per a provar possibles estratègies farmacològiques per corregir o alleujar les alteracions del neurodesenvolupament del LSS.

El seminari s’impartirà en castellà.

Inscripcions

Recordem que els seminaris no es graven i, per tant, no hi ha possibilitat de tornar-los a visualitzar.

* Els camps són obligatoris

En aquest correu electrònic rebrà l’enllaç d’accés al seminari // En este correo electrónico recibirá el enlace de acceso al seminario.

Vols compartir aquesta notícia?