“Si som capaços de trencar (entendre) el Codi Neuronal, els humans serem capaços de moure elements externs com extremitats biòniques o cursos d’ordinador”

El Dr. Rubén Moreno, investigador del grup "Impacte, risc i prevenció dels trastorns mentals" del Parc Sanitari Sant Joan de Déu; juntament amb col·laboradors externs acaba de publica a la revista Nature Neuroscience un article que s'apropa a resoldre el misteri del Codi Neuronal. En ell es revelen interessants preguntes com: ¿Per què si els humans posseïm una gran quantitat de neurones no som capaces de processar i emmagatzemar informació il·limitada?

L'article "Information-limiting correlations" ens parla del Codi Neuronal i el perquè no som capaços de processar i emmagatzemar en ell tota la informació que rebem. Però, d'entrada, ens pot explicar què és el Codi Neuronal?

Ens hem d'imaginar el Codi Neuronal com una seqüència de zeros i uns; semblant al sistema que utilitzen els ordinadors. Però en el nostre codi els uns representen les neurones actives i els zeros les inactives. Aquest codi ens descriu les relacions que s'estableixen entre les neurones i les diferents àrees del cervell;  com es transmet la informació, com es consolida la memòria... La majoria de les neurones del nostre cervell es troben inactives, així el codi està ple de zeros, però quan una neurona s'activa potser alguna altre neurona ho farà establint així una correlació. Aquest tipus de correlacions són les que hem caracteritzat en el nostre article.

Fa molts anys que la comunitat científica sap que el cervell humà és limitat, que existeixen certs mecanismes que limiten la informació capaç de processar i emmagatzemar, quines novetats heu aportat?

Els éssers humans no disposem d'una informació il·limitada, sinó que el nostre cervell emmagatzema una quantitat finita; disposem d'una gran quantitat de neurones però només podem emmagatzemar una petita part de la informació que ens arriba a través dels nostres sentits. És un dels pocs treballs que parla sobre els mecanismes que limiten el Codi Neuronal: hem aconseguit identifica'ls i descriure'ls. L'article parla de les correlacions que limiten la informació sensorial, aquestes donen lloc a una confusió irresoluble en el cervell limitant així la seva capacitat de processament i emmagatzament.

Si arribem a entendre aquest Codi Neuronal seriem capaços d'entendre quin tipus d'informació emmagatzema el nostre cervell?

Sí. Aquest estudi es va apropant a la resolució d'aquesta gran qüestió "Quina informació conté el cervell?". El que volem és entendre aquest codi des d'un punt de vista matemàtic i estadístic, cercant els millors models per descriure'l. Al tractar-se d'un estudi purament teòric i amb uns resultats generals podem extrapolar els resultats obtinguts en diferents animals. El proper pas dels nostre estudi serà relacionar els models teòrics amb dades neuronals reals, obtingudes al laboratori.

Quines aplicacions de futur pot tenir entendre el Codi Neuronal?

A nivell mèdic pot ajudar a persones amb mobilitat reduïda. Si som capaços de trencar (entendre) el Codi Neuronal, els humans serem capaços de moure elements externs com extremitats biòniques, cursors d'ordinador... que ens facilitarien la vida. Un altre camp aplicable seria l'àrea de les malalties mentals, si podem descriure el Codi Neuronal dels malalts mentals podríem aplicar fàrmacs dirigits a les alternacions o disfuncions que presentin.

Vols compartir aquesta entrevista?