“L’estudi EUDAIMON provarà per primera vegada a nivell mundial quin és el cost-efectivitat del tractament de reducció de l’estrès basat en mindfulness (Mindfulness Based Stress Reduction; MBSR) en fibromiàlgia”.

El Dr. Juan Vicente Luciano, investigador sènior de la Unitat de Docència, Recerca i Innovació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu; coordina la línia "Intervencions innovadores en fibromiàlgia". En l'últim any ha obtingut un contracte Miguel Servet del Institut de Salut Carlos III per a realitzar un assaig clínic en pacients amb fibromiàlgia basat en el tractament MBSR, desenvolupat pel Dr. John Kabat-Zinn en la Universitat de Massachussets. Actualment, el síndrome de la fibromiàlgia representa un gran repte per als  professionals de la salut a causa de la falta de tractaments òptims.

Què és la fibromiàlgia i quin cost representa pel Sistema sanitari public?

La fibromiàlgia és un síndrome caracteritzat principalment pel dolor crònic generalitzat que afecta diferents parts del cos. A més, va acompanyat d'altres símptomes com la fatiga, problemes amb la son, ansietat, depressió, rigidesa muscular.... Aquest síndrome és molt important a nivell del sistema sanitari públic perquè afecta aproximadament a un 2.5% de la població Espanyola, majoritàriament dones. I comporta una sèrie de costos sanitaris associats, ja que aquestes pacients peregrinen pels diferents serveis sanitaris fins que al final un metge (usualment un reumatòleg) els diagnostica fibromiàlgia. Aquest, procés pot durar entre 3 i 4 anys. A més, entre les malalties que cursen amb dolor crònic, la fibromialgia es la que provoca més baixes laborals a nivell europeu.

A què es deu que els pacients tardin més de tres anys en ser diagnosticats?

A dia d'avui no existeix cap proba o test objectiu que diagnostiqui la fibromiàlgia. Acostuma a ser un diagnòstic clínic realitzat per reumatòlegs. L'Associació Americana de Reumatologia va establir al 1990 una sèrie de criteris de classificació, com el dolor crònic generalitzat en diferents parts del cos de més de tres mesos de durada, dolor a la palpació en diferents punts dolorosos distribuïts per tot el cos. Aquest criteris van ser revisats al 2010 per tal de millorar el diagnòstic.

El vostre grup realitzarà un estudi basat en un tractament anomenat "mindfulness". En què consisteix?

El mindfulness, concretament el programa MBSR, és un tractament que ha demostrat efectivitat als Estats Units des de finals dels anys 70. S'ha aplicat amb èxit com a tractament en diferents malalties (trastorns d'ansietat, trastorns de l'estat d'ànim, problemes de dolor crònic, etc). El mindfulness es basa en diferents tècniques basades en la meditació que provenen de la tradició budista; aprendre a centrar l'atenció, control de la respiració, diferents exercicis posturals (Hatha Yoga), etc.. Aquest tractament no va dirigit directament a reduir el dolor, sinó que busca que els pacients canviïn el seu estil de vida i la seva forma d'estar en el món. Les vuit sessions de MBSR duran dues hores, es realitzen en grup i inclouen exercicis d'atenció i meditació, relaxació, moviments suaus de ioga i consciència corporal complementades amb explicacions sobre les millors estratègies per afrontar l'estrès o les emocions negatives, sempre buscant aplicacions pràctiques per la vida quotidiana. En definitiva, implica un canvi global en la persona, ja que s'ha vist que amb entrenament diari de meditació, 45 min al dia, la persona inclús aconsegueix canviar la seva estructura i funcionament cerebral. S'han observat canvis en la substancia gris del cervell, en determinades zones importants relacionades amb l'atenció, la memòria, les emocions.

Com valorareu els canvis que es produeixin en els pacients amb aquest tractament?

En primer lloc compararem la qualitat de vida i l'estat funcional de tres grups de pacients; uns tractats mitjançant el "mindfulness" (MBSR), altres amb tractament psicoeducatiu (intervenció FibroQoL) i un tercer grup amb tractament habitual (fàrmacs principalment). Ens interessa moltíssim veure quins canvis neurobiològics van associats als diferents tractaments. Estem convençuts que el mindfulness produeix canvis a nivell cerebral molt importants, en la literatura s'ha vist que desprès de 8 setmanes de tractament MBSR es veuen una sèrie de canvis a nivell cerebral. A través del nostre assaig volem comprovar amb proves de neuroimatge que ocorren aquests canvis i que aquest tenen una correlació amb els canvis que observem en els pacients a través de diversos qüestionaris. També volem mesurar en sang marcadors d'inflamació, les anomenades citoquines antiinflamatòries i proinflamatòries que s'han vist que estan alterades en les pacients amb fibromiàlgia.

Creieu que aquest tractament basat en mindfulness serà cost-efectiu per al sistema sanitari?

El nostre estudi provarà per primera vegada a Espanya, a Europa i al mòn, quin és el cost-efectivitat del tractament MBSR en fibromiàlgia comparant-lo amb un tractament que ja ha demostrat cost-efectivitat en el nostre context sanitari com es el FibroQoL. A priori creiem que el mindfulness comporta una sèrie de canvis molt profunds en l'estil de vida dels pacients, millor capacitat de connectar amb nosaltres mateixos i amb els demés, es millora la autoconfiança i l'empatia, augmenta la capacitat d'atenció i concentració. Creiem que les pacients tindran major qualitat de vida, resultat d'un enfocament menys amenaçador davant el dolor. Esperem que el tractament tindrà efectes positius a curt i a llarg termini, que a la vegada repercutiran en el sistema sanitari i en la societat en conjunt,ja que el pacient consumirà menys recursos sanitaris, prendrà menys medicació per a la fibromialgia i tindrà menys baixes laborals...Però a més de conèixer quin és el cost-efectivitat, volem saber quin tipus de pacients responen millor a aquest tipus de tractament.

Vols compartir aquesta entrevista?