"La combinació del cinacalcet i immunoteràpia podria ser un nou tractament per al neuroblastoma."

La Dra. Carmen de Torres dirigeix un projecte de recerca titulat "Noves dianes terapèutiques en neuroblastoma." El 2007 començà a estudiar el receptor sensor de calci (CaSR) en neuroblastoma. Avui, 9 anys més tard i després de publicar 3 treballs analitzant el paper d'aquest receptor en el tumor, acaba de publicar un article que identifica una possible teràpia contra alguns tipus de neuroblastoma. A més el seu descobriment podria aplicar-se en altres tipus de tumors en els quals CaSR exerceix una funció semblant.

Quines implicacions tenen el gen CaSR en el desenvolupament del neuroblastoma en nens?

El nostre grup de recerca va descriure per primer cop la implicació de CaSR en els neuroblastomes, un tipus de tumor que es presenta majoritàriament en nens. Fins aquell moment només s'havia descrit la seva presència en càncers d'adults. Nosaltres publicarem que en neuroblastoma CaSR actua com a un gen supressor de tumors, és a dir que quan el sobreexpressem en cèl·lules de neuroblastoma, aquestes creixen més a poc a poc i arriben a perdre la capacitat de formar tumors.

Gràcies a aquesta troballa començareu l'estudi amb cinacalcet en cèl·lules tumorals, quins resultats obtinguéreu?

A priori, sabíem que el cinacalcet és un fàrmac activador de CaSR, així que la nostra hipòtesi fou que aquest fàrmac aturaria el creixement de les cèl·lules del neuroblastoma amb expressió de CaSR o provocaria la seva mort. I així ha estat. Hem demostrat que una part de les cèl·lules de neuroblastoma exposades a cinacalcet deixen de créixer i moren, mentre que la resta esdevenen més benignes. I això succeeix tant en cultiu, com en ratolins.

Un dels efectes colaterals de la recerca amb cinacalcet fou el descobriment de la sobreexpressió dels antígens "CTAs"?

En efecte, vàrem veure que cinacalcet també provocava un increment en les cèl·lules tumorals d'una família d'antígens anomenats cancer-testis antigens. Aquestes proteïnes només s'expressen en les cèl·lules tumorals i en algunes cèl·lules de les gònades, que no són atacades pel sistema immunitari. Aquesta és una troballa rellevant, ja que els tumors tractats amb cinacalcet respondrien a un tipus d'immunoteràpia dirigida contra aquests antígens, que destruiria el tumor però no malmetria els teixits normals. A més, aquest increment en els CTAs podria donar-se en altres tumors que expressen CaSR i rebin tractament amb cinacalcet, per la qual cosa el nostre treball en neuroblastoma podria ser d'ajuda per al tractament d'altres tumors.

Amb aquests resultats, ja publicats, quin serà el següent pas en l'estudi?

El següent pas serà el desenvolupament d'un assaig clínic que combinarà les dues accions: (1) un tractament amb cinacalcet d'unes setmanes, per a promoure que el neuroblastoma es torni més benigne i s'incrementi l'expressió de CTAs, i a continuació aplicaríem (2) la immunoteràpia amb cèl·lules dendrítiques dirigida als CTAs. Aquesta segona fase es realitzaria en col·laboració amb l'Hospital Clínic. En aquest moment ens trobem en una fase prèvia on necessitem: l'aprovació de l'Agencia Española del Medicament, el finançament i la col·laboració de la industria farmacèutica per al desenvolupament del fàrmac específic per l'ús en nens. I mentrestant, en el nostre laboratori, estem investigant teràpies combinades amb cinacalcet, que accelerin i potenciïn el seu efecte terapèutic.

Vols compartir aquesta entrevista?