Projectes concedits a la Fundació els primers mesos de l’any

Segons convocatòria.

Personalsing Health and Care: H2020-PHC-2014-two-stage

  • Dr. Josep Maria Haro. Coordinador del grup: Impacte, risc i prevenció dels trastorns mentals. Projecte "ATHLOS_Ageing Trajectories of Health: Longitudinal Opportunities and Synergies". European Comission. 2015 – 2019.

Ajudes per a la contractació de personal investigador novell: FI-DGR

  • Dr. Rubén Moreno. Investigador del grup: Impacte, risc i prevenció dels trastorns mentals. Projecte "FI AGAUR Philip Schusteck". Agencia de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 01/02/2015 – 31/01/2018

SANCO

  • Dr. Josep Maria Haro. Coordinador del grup: Impacte, risc i prevenció dels trastorns mentals. Projecte "PATHAWAYS_PArticipation To Healthy Workplaces And inclusive Strategies in the Work Sector". European Comission. 2015 – 2017.

Ajuts projectes de recerca.

  • Dr. Rafaelle Fiorillo. Investigador "Grup d'investigació clínica i epidemiològica en malalties d'alta prevalença". Project "Assaig aleatoritzat, controlat amb placebo sobre tractament amb acupuntura en pacients amb Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica". Societat Científica d'Acupuntura. 01/01/2015 – 31/12/2017

Vols compartir aquesta notícia?