Protocol per al maneig del TDAH infantojuvenil

El "Protocol per al maneig del trastorn de dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH) infanto juvenil en el sistema sanitari català" pretén consensuar i millorar el diagnòstic i tractament de la malaltia en la sanitat pública catalana. El document inclou 10 recomanacions, basades en l'evidencia científica, per homogeneïtzar l'atenció a tot el territori.

Vols compartir aquesta notícia?