Identifiquen un marcador precoç de la diabetis en adolescents amb síndrome de l’ovari poliquístic

Els investigadors han identificat aquest marcador en un grup de noies adolescents de 16 anys, totes elles amb excés d’andrògens i resistència a la insulina. Aquestes característiques metabòliques estan vinculades a l’anomenada síndrome de l’ovari poliquístic, un trastorn que afecta entre el 8 i el 21% de les dones al món en edat reproductiva. En nenes prepuberals i en adolescents puberals aquesta síndrome es manifesta inicialment amb un excés d’andrògens -hormona masculina- i resistència a la insulina i, en l’edat adulta, poden desenvolupar infertilitat anovulatòria, diabetis tipus 2, síndrome metabòlica i possibilitat de malalties cardiovasculars.

La identificació d’aquests marcadors permet, per tant, facilitar la intervenció terapèutica primerenca. El treball ha posat de manifest que la medicació que han rebut durant 18 mesos aquest grup de nenes - una combinació a dosis baixes de pioglitazona, metformina i flutamida, dos sensibilitzants de la insulina i un antiandrogen- ha revertit l’excés d’andrògens i restaurat la sensibilitat a la insulina, i també ha normalitzat la funció del colesterol bo, retrocedint el procés d’estrès oxidatiu de l’aminoàcid metionina i augmentant la mida de les HDL, un reflex de la millora en la maduració de les partícules HDL.

Aquests resultats, a més a més, demostren que aquests beneficis no s’observen desprès d’un tractament amb anticonceptius orals, fins ara el tractament d’elecció en aquestes pacients.

Vols compartir aquesta notícia?