KIDS BARCELONA

El projecte KIDS neix de la necessitat d'ensenyar i defensar la medicina, la recerca i la innovació que permeti la millora en salut i cura dels nens; donar veu dins de l'hospital als més joves; fer-los partícips dels processos de recerca, innovació i detecció de necessitats pediàtriques; a més de permetre'ls dur a terme la "pediatrització" de tots els elements que intervenen en el desenvolupament d'un assaig clínic en pediatria.

El grup KIDS Barcelona 2015 està format per 17 joves d'entre 12 i 17 anys que han estat formats en les quatre grans àrees del projecte: la biomedicina, la recerca, la innovació i els assaigs clínics. La seva formació ha recaigut en mans de la Dra. Clàudia Fortuny, el Dr. Jaume Mora, el Dr. Jordi Antón, el Dr. Jaume Pérez-Payarols, la Sra. Joana Claverol, el Dr. Josep Alcaraz i la Sra. Begonya Nafría; tots ells professionals i col.laboradors de l'Hospital Sant Joan de Déu que han compartit la seva experiència i coneixement amb tots ells. A principis d'aquest estiu un d'aquests joves tingué la oportunitat d'assistir a la Trobada Internacional de KIDS (Research Summit) que es celebrà a la ciutat de Washington (Estats Units), on va poder compartir la seva experiència amb altres joves; a més de conèixer com es realitza la recerca als Estats Units.

En el proper curs escolar 2015-2016, mitjançant aquests joves, es vol despertar l 'interès per a la recerca i la innovació en les escoles, aprofitant el coneixement adquirit d'aquest grup de joves que faran d'ambaixadors a la seva escola; la creació d'un Consell Científic amb caràcter permanent per assessorar a nivell de recerca, innovació i assaigs clínics a l'Hospital Sant Joan de Déu; i establir aliances i participar en xarxes internacionals de grups de joves assessors científics.

Vols compartir aquesta notícia?