Portal "Fondo de Investigación en Salud"

Els ciutadans podran conèixer l'objectiu de cada projecte, el centre on es realitza, el finançament rebut o l'investigador principal que el lidera. Amb aquesta iniciativa, l'Institut de Salut Carles III desitja oferir informació d'interès a la ciutadania en el seu conjunt, i especialment als pacients afectats per malalties que requereixin d'avenços científics per donar solució als seus problemes. També s'espera difondre l'activitat investigadora realitzada en el sector públic i facilitar l'apropament al sector productiu de manera àgil i senzilla.

Vols compartir aquesta notícia?