El projecte europeu ROAMER proposa 6 prioritats de recerca per reduir la càrrega de la salut mental

El professor Josep Maria Haro, coordinador del ROAMER, investigador del CIBERSAM i director de la Unitat de Docència, Recerca i Innovació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, considera que: "Les sis prioritats per a la recerca definides pel ROAMER aborden qüestions que poden ser resoltes en els propers 5 10 anys si compten amb la inversió i investigació suficients."

El projecte ROAMER ha analitzat la recerca existent i la capacitat d'investigació a Europa i ha identificat els principals buits i les preguntes més urgents que requereixen una resposta. En el seu article, demana una estratègia coordinada per a la recerca en salut mental, impulsada per grans projectes de col·laboració i estructurada en sis prioritats.

Prioritat 1. Prevenció dels trastorns mentals, promoció de la salut mental i atenció a les persones joves.

Prioritat 2. Focalitzar-se en els mecanismes causants dels trastorns mentals.

Prioritat 3. Creació de col·laboracions internacionals i xarxes de recerca en salut mental.

Prioritat 4. Desenvolupament i implementació de noves i millors intervencions per a la salut mental i el benestar.

Prioritat 5. Reducció de l'estigma i empoderament dels usuaris dels serveis i cuidadors.

Prioritat 6. Recerca en sistemes sanitaris i socials.

Vols compartir aquesta notícia?