Quatre investigadors becats per la Societat Espanyola de Reumatologia Pediàtrica

Els professionals becats, tots ells membres de la línia de recerca "Resposta inflamatòria sistèmica en pediatria", han estat:

  • La Dr. Rosa Bou, pel projecte "RareCommons: Desenvolupament d'una plataforma online per facilitar línies d'investigació en osteogènesi imperfecta."
  • La Dra. Judith Sánchez, per a l'estudi "Identificació de possibles agents etiològics a la malaltia de Kawasaki".
  • La Dra. Clara Gimenez, per a l'estudi multi cèntric "IPSOMAREIN sobre l'impacte psicològic i social de les malalties reumàtiques a la infància".
  • La Dra. Estibaliz Iglesias, pel projecte "Avaluació de la via NLRC4-inflamasoma en pacients amb artritis idiopàtica juvenil d'inici sistèmic".

Durant el congrés es reelegit el Dr. Jordi Anton com a president de la Societat Espanyola de Reumatologia Pediàtrica.

Vols compartir aquesta notícia?