Projectes concedits a la Fundació de Gener a Març

Agrupats segons entitat finançadora.

RecerCaixa

MINECO (Ministeri d'Economia i Competitivitat)

AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca)

  • IP: Dr. Eduard Gratacós, investigador de l'Hospital Sant Joan de Déu. Ajudes par a la contractació de personal novell FI-DGR 2016. Convocatòria: FI-DGR 2016. Beneficiari: Sra. Laura García.

SCAIC (Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica)

Hospital Sant Joan de Déu - Fundació Sant Joan de Déu

  • IP: Dr. Jose Ángel Alda Díez, investigador del grup Etiopatogènia i tractament delss tratorns mentals greus, per "Influència d'un programa de mindfulness (atenció plena), sobre els símptomes nuclears, les funcions executives i l'eix hipotàlem-hipòfisis-adrenal (HPA), en nens recientment diagnosticats de trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH)". Convocatòria: Beques de investigació 2015.
  • IP: Dr. Jordi Anton, coordinador de la línia Resposta inflamàtoria sistèmica en pediatria, per "Estudi de mecanismes implicats en l'expresivitat clínica de pacients amb mutacions heterozigotaiques en el gen MEFV."Convocatòria: Beques de investigació 2015.

Vols compartir aquesta notícia?