La Dra. Hoenicka descobreix la relació entre la proteïna ANKK1 i el risc de patir addiccions

Aquesta investigació mostra per primera vegada el patró d'expressió de diferents isoformes de ANKK1 durant el neurodesenvolupament del cervell murí i humà. A més s'observà la seva presència en les poblacions de precursors neuronals, que més tard formaran les futures neurones; aquesta localització de ANKK1 en el cervell adult i embrionari assenyala l'implicació de la proteïna en els processos de generació de noves neurones i l'estructuració cerebral.

Els resultats fruits de l'estudi funcional de ANKK1 reforçaren aquesta troballa, al demostrar una correlació entre ANKK1 i el cicle cel·lular, particularment amb la mitosis (divisió cel·lular). I a més es demostra per primera vegada una funció de ANKK1, modulada per el polimorfisme TaqlA, que podria explicar la implicació de l'estructura del cervell en els trets associats i particularment en les addiccions.

 

*La figura mostra el mesencèfal d'un embrió de ratolí a l'edat de 14.5 dies. En vermell la proteïna ANKK1 en els diferents precursors neuronals i en verd el marcador primerenc de neurones beta-III-tubulina.

Vols compartir aquesta notícia?