Un projecte multicèntric liderat per la Dra. Mireia Camós obté la III beca de la "Fundació Unoentrecienmil"

El projecte pretén demostrar que l'anàlisis de mutacions d'un panell de gens mitjançant tecnologies de seqüenciació de nova generació (NGS) en una seria de nens amb LLA, diagnosticats i tractats homogèniament amb el protocol SEHOP-PETHEMA 2013, permetrà descobrir nous biomarcadors amb valor pronòstic i que potser podran constituir noves dianes terapèutiques. Per a la seva realització s'estudiaran més de 200 mostres de LLA infantil emmagatzemades en diferents biobancs dels centres que participen en l'estudi; fomentant la col·laboració entre equips clínics i de laboratori que pot desencadenar en la realització de nous estudis multicèntrics sobre la leucèmia infantil a Espanya.

A més el projecte té una clara finalitat traslacional, ja que els resultats obtinguts serviran per a dissenyar el proper protocol de tractament de LLA infantil de la Societat Espanyola d'Hematologia i Oncologia Pediàtrica. Actualment la supervivència de nens amb LLA infantil ha millorat significativament gràcies a l'adaptació del tractament a partir d'na millora en l'estratificació dels grups de risc, però encara existeix una proporció important de pacients que recauen, i molts supervivents que presentes seqüeles a causa del tractament.

Més informació

Vols compartir aquesta notícia?