El Biobanc amplia la seva oferta als investigadors amb una col·lecció de mostres biològiques control

Les principals tasques dels professionals del BHISJDI són la recol·lecció, el processament i la gestió de mostres patològiques i control d'ADN, sèrum, teixit muscular, teixit nerviós central, amígdales palatines i maternofetals-neonatals, entre altres.

Actualment el BHISJDI gestiona deu col·lecció: HLA-celiacs, tuberculosis, maternofetal-neonatal, excedents de processos assistencials, teixits nerviosos i musculars, metabolopaties, malalties reumàtiques, tumors, obesitat infantil i hematològiques. Totes les mostres es recullen i processen en condicions de màxima qualitat i seguretat gràcies a la col·laboració dels professionals assistencials de l'hospital.

El BHISJDI és un dels pocs centres dedicats exclusivament a mostres pediàtriques que existeixen a Espanya i a Europa. Forma part de la Xarxa de Bancs de Tumors de Catalunya (XBTC), de la Red Nacional de Biobancos de l'Institut de Salut Carles III i de la Plataforma Nacional de Biobancos. Al llarg del 2015, el centre ha cedit més de 400 mostres a investigadors de l'Hospital i d'altres centres per dur a terme treballs de recerca molt diferents, sobre malalties neoplàsiques i malalties rares.

Vols compartir aquesta notícia?