"El nostre repte és posar les bases perquè la recerca estigués al servei de la millora de l'assistència a l'Hospital General del Parc Sanitari"

La Unitat d'Assaigs Clínics del Parc Sanitari, com la seva homòloga de l'Hospital d'Esplugues, dóna suport a tots els metges i investigadors del Parc que vulguin incorporar en els seus projectes de recerca la possibilitat de realitzar assaigs clínics. La unitat els proporciona suport a nivell recursos humans, suport tècnics i metodològic. Actualment estem intentant potenciar la realització d'assaigs clínics entre els nostres professionals i la cultura de la investigació.

Quins van ser els inicis de la Unitat d'Assaigs Clínics del Parc Sanitari?

Els serveis mèdics vam començar els assaigs clínics fa 8 anys, cada servei es va organitzar individualment. El servei que més assaigs realitzava i que va desenvolupar una estructura més organitzada va ser el de Pneumologia. Paulatinament l'Hospital va anar incrementant el nombre d'assaigs, i això ens va plantejar la necessitat de crear una estructura interna i global per tots els serveis. Fa un any es va materialitzar la Unitat d'Assaigs Clínics del Parc Sanitari, amb l'objectiu de impulsar i estendre la recerca amb assaigs clínics.

Quina relació teniu amb la Unitat d'Assaigs Clínics de l'Hospital MaternoInfantil de Sant Joan de Déu?

Actualment la unitat té dos coordinadors, la Sra. Joana Claverol i jo mateix. Per un costat la Joana s'encarrega de la gestió tècnica, de coordinar el suport en les tasques administratives i de buscar promotors per als assaigs. I per l'altra, jo coordino la gestió diària des de l'Hospital General; facilitant, assessorant i promovent la realització d'assaigs entre els professionals del Parc.

Què ens podries dir dels assaigs clínics que realitzes en l'àmbit de la pneumologia?

El meu equip realitza sobretot assaigs clínics en fase III i en fase IV. Respecte a aquests assaigs els realitzem en el camp de l'asma, el EPOC (Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica) i infeccions respiratòries. En el cas dels assaigs en asma i EPOC busquem millorar el tractament d'aquestes malalties cròniques. Sobretot ens centrem en tractaments que disminueixin les complicacions, les infeccions associades a aquestes malalties i millorin la capacitat pulmonar dels malalts.

També vam realitzar un assaig en fase II, on s'estudià un nou tractament per a l'asma utilitzant anticossos monoclonals.

Com a coordinador de recerca de l'Hospital General quines són les tasques que dus a terme?

El nostre màxim objectiu és promoure la recerca en l'àmbit hospitalari, però ens hem d'enfrontar a un problema molt important que és la manca de temps. L'Hospital General és un centre amb molta càrrega assistencial. A conseqüència d'això i de la manca de recursos del sistema sanitari, els professionals no disposem pràcticament de temps per a dedicar a la recerca. I els que ho desitgen fer han de treballar en investigació en acabar la seva jornada laboral. Per aquest motiu des de la coordinació de recerca intentem fomentar i facilitar la investigació com a eix estratègic del nostre hospital, i ens hem posat el gran repte d'assentar  les bases per a que la recerca sigui entesa com a una eina per a millorar l'assistència que oferim.

El grup de recerca que coordines quins projectes està realitzant en aquests moments?

Sobretot el que fem és una recerca aplicada a la clínica. Per una banda realitzem assaigs clínics en l'àmbit de les malalties pulmonars, i per l'altra, fem estudis amb malalties cròniques que afecten la gent gran. En aquests moments tenim estudis en col·laboració amb els Centres d'Assistència Primària, centrats en la millora del diagnòstic, el tractament de les malalties cròniques, i en la millora el control d'aquests pacients. Treballar amb Atenció Primària ens permet arribar a més població, poder disposar d'estudis amb més pacients i comptar amb l'aportació dels coneixements del personal de la Primària.

Vols compartir aquesta notícia?