B-Debate "Drug Repurposing for Rare Diseases. The Cure for the 21st Century"

El workshop "Drug Repurposing for Rare Diseases. The Cure for the 21st Century" tractarà de generar un fòrum de debat interdisciplinari i internacional, on científics de diferents àmbits (química, biologia, etc.) intercanviaran idees amb experts clínics en malalties rares i representants d'agències i entitats, amb l'objectiu de trobar i desenvolupar noves teràpies.

Actualment s'han descrit unes 700 malalties rares que afecten un 7% de la població mundial, però només un 5% d'aquestes malalties tenen tractament. Aquest baix percentatge s'explica per l'alt cost del procés de descobriment i desenvolupament d'un nou fàrmac. Durant els dos dies del B-Debate es posarà sobre la taula la possibilitat d'utilitzar l'estratègia del reposicionament de fàrmacs, conegut en altres malalties, com a possible procés més eficient per la cerca de noves teràpies per als pacients amb malalties rares.

La jornada comptarà amb la participació del Dr. Francesc Palau, colíder científic del debat, i la Sra. Ainhoa Andueza de la Unitat d'Assaigs Clínics de l'Hospital Sant Joan de Déu; a més d'investigadors de diferents centres d'Europa, Estats Units i Canadà.

Durant els dies previs i el mateix dia de la jornada es podrà fer un seguiment a través de Twitter amb el hashtag #BDRareDiseases i l'usuari @BDebate.

Més informació:

Vols compartir aquesta notícia?