"L'Institut ens atorgarà major visibilitat i prestigi i això ens portarà cap a una millora de la nostra recerca"

Quan es va constituir l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) i quin son els membres que el formen?

L'IRSJD es va fundar el febrer del 2015, quan es va signar el consorci entre totes les institucions que en formen part. L'IRSJD l'integren l'Hospital Sant Joan de Déu, juntament amb el Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la Universitat Politècnica de Catalunya, l'Institut de Biomedicina (IBUB)  i l'Institut de  Neurociències (IN-UB), ambdós de la Universitat de Barcelona. Recentment s'ha incorporat l'Àrea de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Per què es va decidir apostar per la creació d'un Institut de Recerca?

L'IRSJD va néixer de la necessitat de dotar d'una estructura més institucional i reglamentada a la gestió de la recerca que s'estava generant a l'Hospital Sant Joan de Déu i al Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El que es pretenia era construir un funcionament intern orientat cap a l'acreditació com a  Institut d'Investigació Sanitària per part de l'Institut de Salut Carlos III, incorporant nous actors en el mapa de la recerca. En aquests moments ens trobem en una fase prèvia a obtenir l'acreditació definitiva i també estem buscant el reconeixement de la Generalitat de Catalunya com a centre CERCA.

Quins avantatges presenta tenir l'acreditació d'Institut de Recerca

Principalment trobem dos avantatges. En primer lloc deixem de ser un conglomerat d'equips de recerca i en segon augmentem la nostra visibilitat i reconeixement. Abans de la creació de l'institut, el nexe en comú entre els diferents equips era la gestió per part de la Fundació Sant Joan de Déu. Gràcies a l'Institut, i amb col·laboració estreta amb altres centres de recerca universitaris, dotem a la recerca d'un marc reconegut per les institucions, això ens atorga un major pes científic. Com a resultat els nostres investigadors podran tenir més possibilitats d'obtenir places Miguel Servet, Sara Borrell, contractes predoctorals, etc. Malgrat aquests avantatges, des de la direcció de l'Institut hem de fer un major esforç per intentar fer comprendre aquesta nova situació als investigadors de la casa i explicar-los quin valor aporta formar part de l'Institut.

Què li aporta a un investigador integrar-se sota el paraigua de l'IRSJD?

Per a un grup de recerca formar part d'un institut dota d'un major valor científic i institucional al seu treball científic. És a dir, l'Institut a més de facilitar-li la gestió administrativa, també li aporta una millora en la seva gestió científica. En el cas del nostre institut hem incorporat la Sra. Júlia Ribot que ha assumit aquest rol de gestora científica. D'entre les seves tasques s'inclouen: cercar noves maneres de potenciar la recerca en medicina pediàtrica, fetal-obstètrica i de salut mental; i definir la direcció científica cap on s'ha de dirigir l'Institut, a partir de la detecció dels punts forts de cada grup que l'integren. També coordinarà la recerca que es du a terme entre els diferents centres que formen l'institut.

Quines relacions s'establiran entre els diferents centres que formen l'Institut?

Entre els diferents centres de l'Institut hem de cercar temes que ens siguin d'interès comú i ens donin benefici mutu. Per exemple, aportar un punt de vista més traslacional a la recerca bàsica, cercar l'aplicació de les innovacions tecnològiques a la clínica o la recerca bàsica. En el cas dels centres de Sant Joan de Déu, les relacions amb el CREB dotarà els nostres projectes de millors capacitats tecnològiques; en el cas del IBUB i el IN-UB podrem portar la seva recerca biomèdica a l'àmbit clínic i a l'aplicació en el pacient; i viceversa. Per aquests motius una de les nostres responsabilitats com a gestors de l'institut és crear l'ambient on es puguin gestar totes aquestes relacions.

Quins reptes s'ha posat com a director del IRSJD?

El primer repte que m'he posat és millorar la infraestructura de l'Institut, però sobretot crear l'estructura i la mentalitat d'Institut de Recerca Biomèdica. En segon lloc posar la recerca en pediatria al lloc que correspon, és a dir al mateix nivell científic que té en els Hospitals Infantils europeus i també dels Estats Units. Hem de conscienciar la societat i els investigadors de la importància que té la recerca biomèdica en l'àmbit del desenvolupament humà, ja que aquest és un camp de recerca preciós on cal invertir-hi i encarar-lo cap a una projecció europea. I com a tercer repte, el més difícil des del meu punt de vista, és fer una conjunció real entre la investigació bàsica i clínica que vagi més enllà de la recerca traslacional; integrar dins de la mentalitat de científics i professionals sanitaris la concepció que no existeixen límits entre la bàsica i la clínica.

Què hem d'esperar en els pròxims anys de l'IRSJD?

Hem d'esperar que el nostre Institut doti d'un caràcter científic potent a Sant Joan de Déu. Potser quantitativament no podem arribar als nivells de l'Hospital Clínic, Vall d'Hebron, etc. però qualitativament hem de poder-hi competir de tu a tu. Això ens atorgarà major visibilitat i prestigi, que ens portarà a poder realitzar projectes importants, estudis amb gran repercussió científica i social, atraure i exportar talent, etc. I al mateix temps no hem de perdre la nostra filosofia de centre assistencial, hem de cercar la manera de donar una visió més científica a l'assistència hospitalària que en portarà a millorar el diagnòstic i el tractament de les malalties pediàtriques i la salut mental.

I centrant-me en el camp de la recerca en l'infant, el nostre Institut ha de fer entendre a la societat que la recerca en el món pediàtric és igual d'important que en l'adult; perquè aquesta és una inversió que fem en el nostre futur. La recerca en l'infant va més enllà de resoldre problemes mèdics, ens permet conèixer millor el desenvolupament de l'ésser humà. I nosaltres tenim l'oportunitat de ser líders en aquest camp.

Vols compartir aquesta notícia?