El projecte KIDS BARCELONA guardonat amb el Premi "Millors Idees 2016" del Diario Médico

El projecte KIDS Barcelona s'inicià el 2015 i forma part del projecte mundial "Kids and Families Impacting Disease Through Science (KIDS)" dins de la International Children's Advisory Network. KIDS Barcelona està format per un grup assessor de nens i adolescents, juntament amb les seves famílies, que participen dels processos de comprensió, comunicació i millora dels mètodes d'innovació mèdica que afecten els infants i joves; atorgant d'aquesta manera veu als nens i famílies dins la medicina, la recerca i la innovació.

Vols compartir aquesta notícia?